Zpět

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zdravotně pojištěných osob