Zpět

Potvrzení lékaře o souvislosti nemocenských dávek se zjištěnou nemocí z povolání nebo pracovním úrazem