Zpět

Zvláštní pojistné podmínky DŮVĚRA pro sjednání nových pojistných smluv o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem pozidla podle zákona č. 168/1999Sb.