Poradna

Poradna

Máte dotaz? Potřebujete poradit s pojištěním nebo chcete investovat do zlata? Kontaktujte nás! 


Odpovídáme přímo na Váš mail!

sceduli_otaznik

Vaše dotazy jsou tříděny a průběžně anonymně zveřejňovány, aby jsme pomohli Vám, ale i ostatním. Dotazy a odpovědi jsou přehledně řazeny do kategorií. Pokud Vám třídění dle kategorií nevyhovuje, zkuste náš vyhledávač, ale pozor není to Google, proto mějte s vyhledávačem strpení a vyhledávací slova vkládejte dle oficiálních názvů či kódů.

Kompletně celá sekce je přístupná pouze registrovaným uživatelům po přihlášení.

Pro přístup k některým odpovědím je nutné se přihásit.

Stal se mi úraz dolní končetiny ze kterého budu mít zřejmě trvalé následky. Kdy nejdříve mohu chtít trvalé následky zaplatit?


Předpokladem, aby pojišťovna plnila z rizika trvalých následků úrazu, musíte mít toto riziko sjednáno v pojistné smlouvě (pojištění např. pouze tzv. denního odškodného nestačí).

Důležitá pro nahlášení pojistné události z rizika trvalých následků úrazu je skutečnost, že váš zdravotní stav je díky léčení úrazu již ustálen. Jinými slovy požadovat plnění od pojišťovny je dobré až po ustálení rozsahu trvalého poškození zdraví, tj. obvykle nejdříve po jednom roce od data úrazu. Toto se však netýká trvalých následků, které jsou ihned po úrazu zřejmé – např. ztráta končetiny.

Pro rychlé vyřízení pojistného plnění doporučujeme klientům schovávat si průběžné posudky odborných lékařů za dobu léčení úrazu.

 


Více informací

Existuje nějaké pojištění proti ztrátě vlastní věci?


Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Chci se registrovat. Chci se .

Zlato během posledního roku utrpělo vážnou ztrátu na ceně. Myslíte si, že je již nyní vhodná doba na nákup zlata?


Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Chci se registrovat. Chci se .

Od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník. Jak to bude s pojistnými smlouvami uzavřenými před tímto datem? Bude je nutné předělat?


Smlouvy sjednané podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/204 Sb před 1.1.2014, tedy ještě před účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zůstavají i nadále platné. Závazky z těchto smluv pro pojistníka i pojišťovny se nemění. Rovněžtak změny v těchto pojistných smlouvách budou prováděny podle staré právní úpravy. Z toho vyplývá, že tyto pojistné smlouvy nebude nutné z důvodu platnosti nového zákona předělávat.  To však ni nemění nic, na vhodnosti nechat si staré pojistky, u svých poradců, zkontrolovat a vyvarovat se případnému podpojištění nebo neaktuálnosti rizik u životného pojištění.

Nová právní úprava bude platit pouze pro pojistné smlouvy s datem sjednání 1.1.2014 a později


Více informací

Stal se mi úraz. Zajímalo by mě, za jak dlouho mi pojišťovna musí vyplatit pojistné plnění od nahlášení pojistné události.


Pojišťovna je povina po oznámení pojistné události zahájit bez zbytečného odkladu šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí výsledky šetření oprávněné osobě (zpravidla pojištěnému nebo zákonnému zástupci). Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Dále platí, že pojišťovna je povina ukončit šetření pojistné události do 3 měsíců ode dne co jí byla událost nahlášena. Pokud tak nemůže učinit, musí osobě, která má právo na pojistné plnění, zdůvodnit, proč nelze šetření pojistné události ukončit. Ta může pak pojišťovnu požádat o přiměřenou zálohu, kterou pojišťovna musí poskytnout, pokud ze strany pojištěného nebo pojistníka nebylo šetření pojistné události stíženo (např. tím, že nebyly pojišťovně předány požadované materiály)


Více informací

Mám uzavřenou životní pojistku ve které mám pojištěny i rizika úrazu. Mohu tuto pojistku vypovědět i když mi pojišťovna dosud nezaplatila za trvalé následky nebo musím platit dále pojistné  a ukončit pojistku až po jejich vyplacení ?


Obecně pro všechny pojišťovny platí povinnost vyplatit pojištěnému plnění za ta rizika, která měl v pojistce sjednána, v době, kdy k události došlo. Podmínkou je však, aby pojistka, v době pojistné události,  byla platná, aby na pojistce nebyl dluh na pojistném (ovlivňuje výši plnění, respektive  velikost krácení, pojistného plnění) a aby vyplacení  částky za trvalé následky úrazu nebylo ve výlukách z pojistného plnění.

Pro riziko trvalých následků dále platí, že pojišťovna vyplatí pojistné plnění až po ustálení zdravotního stavu-počítáno od ukončení léčení úrazu. Za  dobu dostatečnou k ustálení tělesného poškození se obvykle považuje doba 1 roku od skončení léčení úrazu. Pokud během této doby pojistník pojistnou smlouvu vypoví, pojišťovna pojistku ukončí. Takovéto ukončení pojistky nemá vliv na výplatu plnění z rizika trvalých následků.

Proto můžete klidně pojisku vypovědět kdykoli po vzniku pojistné události a o plnění za trvalé následky úrazu nepřijdete.


Více informací

Mám 6 let staré auto vyplatí se mi ještě havarijní pojištění?


Havarijní pojištění je typ pojištění, které Vám nahradí škodu, která vznikla na vlastním vozidle z Vaší viny (např. Vámi zaviněnaá DN) nebo z vandalismu (parkujete na ulici a ráno zjistíte, že máte nabourané auto). Na rozdíl od zákonného pojištění, ze kterého se platí škoda, kterou způsobíte Vy někomu jinému při řízení vozidla (ať se jedná o škodu majetkovou nebo na životě, či zdraví).

Pokud jste si jistý, že sám sobě si škodu na vozidle nikdy neuděláte nebo Vám vozidlo nepoškodí žádný vandal nebo máte v rezervě dostatek peněz k jeho opravě, pak pravděpodobně havarijní pojištění nepotřebujete. V opačném případě havarijní pojištění doporučujeme i u starších vozidel.

 


Více informací

Proč bych si měl založit zlatý spořící plán právě u Vás?


Naším obchodním partnerem je stabilní a úspěšná společnost Finod, která patří mezi největší obchodníky se zlatem s více jak 50 pobočkami po celé ČR a s dlouhodbě nasmlouvanými dodávkami zlatých ingotů přímo ze švýcarských tavíren.

 • Na rozdíl o jiných subjektů nabízí maximální bezpečí. Notářskou kontrolou uskladněného zboží, stejně jako auditem celé společnosti včetně spořících účtů se ještě žádná jiná společnost neprokázala.
 • U nás mohou klienti měnit peníze na zlato volně podle své aktuální finanční situace bez dalších podmínek a termínů.
 • Díky podepsanému kontraktu na cílovou čásku získávají klienti až o 20% zlata více, než by získali za malou platbu na trhu.
 • Garantujeme zpětný odkup nebo v případě finanční nouze jsme připraveni poskytnou klientům okamžitou finanční pomoc.
 • Denní kontrolu svých plateb i zboží mají klienti ZDARMA díky unikátnímu informačnímu systému Zlatík.
 • Vedení účtu svého spořícího plánu mají klienti také po celou dobu trvání spořícího plánu ZDARMA, včetně ročního výpisu.
 • Kdykoliv umožňujeme klientům zaměňovat velmi výhodně své zlomkové zlato za zlato investiční a vrátit mu tak jeho skutečnou hodnotu.
 • Všichni naši spořící klienti mohou uzavírat svým dětem nebo vnoučatům dětské spořící konto ZDARMA bez vstupního poplatku

Více informací

Nemyslíte si, že pojištění je pro mnohé lidi v současné době zbytečný výdaj v rodinném rozpočtu?


Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Chci se registrovat. Chci se .

Kontaktujte nás

 • Závoláme Vám zpět
 • Potřebujete poradit?
 • Domluvit schůzku
 • *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O =