Soubory

chytrak

Soubory ke stažení

Zde jsou k dispozici ke stažení soubory, které by vám mohly být k užitku.

Pojistné podmínky  produktů pojišťoven, které naše společnost zastupuje. Pokud zde nenaleznete Vaše pojištění, byl prodej tohoto produktu pojišťovnou ukončen.

Zkuste najít pojistné podmínky v Archivu pojistných podmínek (je nutné se přihlásit)

 

  173.82 kB

  Rakovina sníží příjem rodiny o 8 000,- Kč měsíčně

  3. 12. 2018
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Rakovina je nejobávanější nemocí pro drtivou většinu Čechů (68 %). Polovina Čechů (47 %) dokonce připouští, že by jí mohli onemocnět. Přesto téměř dvě třetiny Čechů (61 %) nejsou na takovou situaci finančně připraveny. Rakovina přitom sníží rodinný rozpočet nejčastěji o 8 000 Kč měsíčně. To ukazují výsledky průzkumu Pojišťovny České spořitelny, který realizovala agentura Ipsos. Právě chybějící finance onkologické pacienty stresují nejvíce, říkají jejich psychologové.

  Stáhněte si celý průzkum


  297.99 kB

  Analýza ČAP k odpovědnostnímu pojištění

  5. 4. 2018
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Češi si sjednávají pojistné limity, které nepokryjí všechny škody podle nového občanského zákoníku.


  646.36 kB

  Tři evropské orgány varují spotřebitele před riziky virtuálních měn

  14. 3. 2018
  Peníze, PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY,
  Trvalý odkaz

  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (dále jen „tři evropské orgány dohledu“) varují spotřebitele před vysokými riziky spojenými s nákupem a/nebo držením tzv. virtuálních měn.


  574.25 kB

  Vážné životní situace podle průzkumu společnosti IPSOS sníží příjem o osm tisíc korun !

  29. 5. 2017
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Tisková zpráva Pojišťovny České spořitelny vydaná na základě objednaného průzkumu spol. IPSOS. Osloveno bylo   1 000 respondentů v produktivním věku 18 – 65 let.


  28.07 kB

  Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

  26. 4. 2017
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Povinné informace o zprostředkovateli pojištění

  Jako pojišťovací zprostředkovatel máme povinnost podle § 88 zák. č. 170/2018 Sb. zákona o distribuci pojištění před sjednáním pojištění seznámit zájemce o pojištění  s informacemi,  jež tento zákon vyžaduje.

  1) Pojištění sjednáváte prostřednictvím společnosti FINAPS Consulting spol. s r.o.,  samostatného zprostředkovatele provozujícího zprostředkování pojištění v pozici pojišťovacího agenta,  registrovaného u ČNB, se sídlem na adrese ul. Žižkova 488, 436 01 Litvínov.

  2) Zápis samostatného zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB.

  3) Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, s nímž má být pojištění sjednáno.

  4) Pojistitel nebo osoba ovládající pojistitele nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu
  pojišťovacího zprostředkovatele.

  5) Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat u pojišťovny nebo u ČNB jako orgánu dohledu v pojišťovnictví. Případné spory lze řešit prostřednictvím finančního arbitra nebo s vedením společnosti.

  6) Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu.

  7) Pojišťovací zprostředkovatel není povinen zpracovávat analýzu pojistných produktů

  8) Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává v záznamu z jednání (poptávky pojištění), resp.
  prostřednictvím žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.V záznamu jednání je uvedena i osoba jednající za zprostředkovatele.

  9) Zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění  pojišťoven Allianz pojišťovna a.s.,  AXA pojišťovna a.s.,  Česká pojišťovna a.s,  Direct pojišťovna a.s.,  Generali pojišťovna a.s.,  Komerční pojišťovna a.s.,  Kooperativa pojišťovna a.s.,  Slavia pojišťovna a.s., Uniqa pojišťovna a.s, kterými je i provizně odměňován.

  Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem dle § 71  a násl. zák. č. 170/2018 zákona o distribuci pojištění.


  470.97 kB

  Rozšířená nabídka o české mince

  8. 3. 2017
  Investiční zlato,
  Trvalý odkaz

  01/2017


  2.08 MB

  Aktuální nabídka vzácných mincí

  8. 3. 2017
  Investiční zlato,
  Trvalý odkaz

  01/2017


  Pro stažení se musíte registrovat /

  53.13 kB

  POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY-SPP FŽP

  3. 2. 2017
  Archiv - Pojistné podmínky,
  Trvalý odkaz

  Speciální pojistné podmínky flexibilního životního pojištění (Flexi) platné od 1.1.2004


  Pro stažení se musíte registrovat /

  59.32 kB

  POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY-OSO 3

  3. 2. 2017
  Archiv - Pojistné podmínky,
  Trvalý odkaz

  Všeobecné pojistné podmínky pojištění osob platné od 1.1.2004


  2.7 MB

  Pojistné podmínky pro rizikové životní pojištění Elán

  9. 1. 2017
  Komerční pojišťovna - PP - ELÁN, POJISTNÉ PODMÍNKY,
  Trvalý odkaz

  platné od 1.12.2016


  34.08 kB

  Sazebník poplatků

  4. 1. 2017
  POPLATKY POJISTNÝCH PRODUKTŮ,
  Trvalý odkaz

  platný od 1.12.2013


  135.38 kB

  Elán – Oceňovací tabulka tělesného poškození úrazem

  28. 12. 2016
  Komerční pojišťovna, OCEŇOVACÍ TABULKY ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ,
  Trvalý odkaz

  platí od 11/2012


Stránka č. 1

Kontaktujte nás

 • Závoláme Vám zpět
 • Potřebujete poradit?
 • Domluvit schůzku
 • *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O =