Soubory

chytrak

Soubory ke stažení

Zde jsou k dispozici ke stažení soubory, které by vám mohly být k užitku.

Pojistné podmínky  produktů pojišťoven, které naše společnost zastupuje. Pokud zde nenaleznete Vaše pojištění, byl prodej tohoto produktu pojišťovnou ukončen.

Zkuste najít pojistné podmínky v Archivu pojistných podmínek (je nutné se přihlásit)

 

  3 MB

  Srna index

  11. 5. 2022
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Detaliní přehled škod a počty DN střetu vozidel se zvěří


  160.85 kB

  Rozhodnutí MF č.j. Č. j.: MF-17750/2021/3503-4

  8. 2. 2022
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Předložení dokladu o pojištění tzv. zelené karty (nově bílé karty) už není přestupkem.

  Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 20. 11. 2020 č. j. … a rozhodnutí Městského úřadu P. ze dne 12. 2. 2020 č. j. … se zrušují s účinky ode dne 26. 11. 2020 a věc se vrací Městskému úřadu P. k novému projednání…


  281.3 kB

  Kolik stojí autonehoda

  19. 2. 2021
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Materiál  na základě sběru dat od všech pojišťoven za r. 2020 připravila ČKP (Česká kancelář pojistitelů)


  124.25 kB

  S Flexi 2 x více v případě infarktu myokardu

  5. 5. 2020
  Kooperativa - PP pojištění osob, Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Infarkt může potkat každého. Příznaky mohou být mírné a zejména u žen se ani nemusí projevit typická bolest na hrudi


  173.82 kB

  Rakovina sníží příjem rodiny o 8 000,- Kč měsíčně

  3. 12. 2018
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Rakovina je nejobávanější nemocí pro drtivou většinu Čechů (68 %). Polovina Čechů (47 %) dokonce připouští, že by jí mohli onemocnět. Přesto téměř dvě třetiny Čechů (61 %) nejsou na takovou situaci finančně připraveny. Rakovina přitom sníží rodinný rozpočet nejčastěji o 8 000 Kč měsíčně. To ukazují výsledky průzkumu Pojišťovny České spořitelny, který realizovala agentura Ipsos. Právě chybějící finance onkologické pacienty stresují nejvíce, říkají jejich psychologové.

  Stáhněte si celý průzkum


  297.99 kB

  Analýza ČAP k odpovědnostnímu pojištění

  5. 4. 2018
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Češi si sjednávají pojistné limity, které nepokryjí všechny škody podle nového občanského zákoníku.


  646.36 kB

  Tři evropské orgány varují spotřebitele před riziky virtuálních měn

  14. 3. 2018
  Peníze, PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY,
  Trvalý odkaz

  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (dále jen „tři evropské orgány dohledu“) varují spotřebitele před vysokými riziky spojenými s nákupem a/nebo držením tzv. virtuálních měn.


  574.25 kB

  Vážné životní situace podle průzkumu společnosti IPSOS sníží příjem o osm tisíc korun !

  29. 5. 2017
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Tisková zpráva Pojišťovny České spořitelny vydaná na základě objednaného průzkumu spol. IPSOS. Osloveno bylo   1 000 respondentů v produktivním věku 18 – 65 let.


  419.09 kB

  Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

  26. 4. 2017
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., § 88, odst. 1, :

  K § 88, bodu 1, písm. a):

  1.1. Jméno: FINAPS Consulting spol. s r. o.

  1.2. Sídlo: Žižkova 488, 436 01 Litvínov

  1.3. FINAPS Consulting spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Ivo Konopásek, jednatel společnosti

  1.4. FINAPS Consulting spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

  1.4.1. Jarmila Konopásková

  K § 88, bodu 1), písm. b):

  1. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

  K § 88, bodu 1), písm. c):

  1. Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3.), telefonické spojení: 476 112 070, mail: i.konopasek@finaps.cz . Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

  K § 88, bodu 1), písm. d):

  1. Jméno zastoupeného:
   • V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník
   • V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.
   • V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. FINAPS Consulting spol. s r. o.

  K § 88, bodu 1), písm. e):

  1. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:
   • Allianz pojišťovna, a.s.
   • Direct pojišťovna a.s.
   • Generali Česká pojišťovna a.s.
   • Kooperativa pojišťovna a.s.
   • Slavia pojišťovna a.s.
   • Uniqa pojišťovna a.s.
   • Komerční pojišťovna a.s.

  K § 88, bodu 1), písm. f):

  1. FINAPS Consulting spol. s r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

  K § 88, bodu 1), písm. g):

  1. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu FINAPS Consulting spol. s  r. o. nebo jeho vázaných zástupců.

  K § 88, bodu 1), písm. h):

  1. FINAPS Consulting spol. s r. o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

  K § 88, bodu 1), písm. i):

  1. FINAPS Consulting spol. s r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy FINAPS Consulting spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

  K § 88, bodu 1), písm. j):

  1. V případě, že by měl být FINAPS Consulting spol. s r. o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy FINAPS Consulting spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:
   • Pevnou částkou nebo
   • Hodinovou sazbou
   • Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

   

  V  Litvínově 5.1.2021


  470.97 kB

  Rozšířená nabídka o české mince

  8. 3. 2017
  Investiční zlato,
  Trvalý odkaz

  01/2017


  2.08 MB

  Aktuální nabídka vzácných mincí

  8. 3. 2017
  Investiční zlato,
  Trvalý odkaz

  01/2017


  Pro stažení se musíte registrovat /

  53.13 kB

  POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY-SPP FŽP

  3. 2. 2017
  Archiv - Pojistné podmínky,
  Trvalý odkaz

  Speciální pojistné podmínky flexibilního životního pojištění (Flexi) platné od 1.1.2004


Stránka č. 1

Kontaktujte nás

 • Závoláme Vám zpět
 • Potřebujete poradit?
 • Domluvit schůzku
 • *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O =