Poradna

Poradna

Máte dotaz? Potřebujete poradit s pojištěním nebo chcete investovat do zlata? Kontaktujte nás! 


Odpovídáme přímo na Váš mail!

sceduli_otaznik

Vaše dotazy jsou tříděny a průběžně anonymně zveřejňovány, aby jsme pomohli Vám, ale i ostatním. Dotazy a odpovědi jsou přehledně řazeny do kategorií. Pokud Vám třídění dle kategorií nevyhovuje, zkuste náš vyhledávač, ale pozor není to Google, proto mějte s vyhledávačem strpení a vyhledávací slova vkládejte dle oficiálních názvů či kódů.

Kompletně celá sekce je přístupná pouze registrovaným uživatelům po přihlášení.

Pro přístup k některým odpovědím je nutné se přihásit.

Dobrý den, které všechny tiskopisy potřebuji mít vyplněné pro pojišťovnu Kooperativa při uplatňování všech nároků při pracovním úraze? Úraz se stal 12.3.2016 a pracovní neschopnost stále trvá, zaměstnavatel mi nevyplácí ani žádné odškodnění výdělku a obdržela jsem pouze tiskopis – o trvání pracovní neschopnosti v příčné souvislosti s pracovním úrazem a – posudek o bolestném…..jen tyto dva papírky, které budeme vyplňovat prý až po ukončení léčky!!! Je tento postup a přístup správný? Co když bude léčba dlouhodobá-objevily se komplikace. Jak mám postupovat přístup zaměstnavatele se mi nezamlouvá na co mám všechno nárok nyní a posléze??


Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Chci se registrovat. Chci se .

Dobrý den. Mám na životní pojistce Flexi připojištěného syna. V tomto roce mu bude 18. let. Pojištěn by měl být do 25 let, ale už si nepamatuji, jestli mohu po celou dobu pojištění provádět u jeho rizik změnu. Můžete mi poradit?


Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Chci se registrovat. Chci se .

Zabouchla jsem si dveře a klíče nechala v zámku z druhé strany. Přivolaná firma mi dveře otevřela. Zaplatila jsem 800,- Kč, pojišťovna mi však nechce účet proplatit. Co mám dělat?


Pomoc při otevírání přibouchnutých dveří je u většiny pojišťoven součástí asistenčních služeb např. k pojištění domácnosti. Pojišťovny poskytují náhradu za asistenční službu zpravidla do konkrétního limitu, záleží na pojistném produktu a pojišťovně.  K výkonu služeb v rámci asistence mají pojišťovny nasmlouvány své dodavatele. Je proto nutné vždy kontaktovat telefonicky svoji pojišťovnu a u ní si pomoc objednat.

Pokud jste si sama přivolala řemeslníka k otevření, který nemá smlouvu s vaší pojišťovnou, může pojišťovna cenu jeho práce odmítnout. V každém případě se můžete obrátit na Vaši pojišťovnu písemně s žádostí o následné proplacení prací spojených s otevíráním dveří. Nutné bude doložit účet a uvést důvod, proč jste nekontaktovala přímo pojišťovnu. Pojišťovna zváží váš požadavek a své rozhodnutí vám jistě sdělí.


Více informací

Slyšel jsem, že existuje pojistka, která zaplatí případnou léčbu nemoci v zahraničí.


V současné době existuje na pojistném trhu produkt BEST DOCTORS, který nabízejí v České republice, pokud je nám známo, zatím dvě pojišťovny. ČSOB pojišťovna a Kooperativa pojišťovna.

Pojištěný získá pro konkrétní druhy velmi závažných onemocnění pojistné krytí do výše 50 mil. Kč (2 mil. EUR) a v případě stanovení některé z pojištěných diagnóz může požádat o vypracování 2. odborného lékařského posudku, který je vypracován světovou kapacitou v daném oboru a poté požádat o zajištění léčby diagnostikovaného onemocnění u lékařské špičky v daném oboru v zahraničí. Kromě nákladů na léčbu je hrazeno také ubytování, doprava a doprovod.

Pojištění BEST DOCTORS má v produktovém portfoliu i naše společnost.


Více informací

Nechal jsem si upravit pojistnou smlouvu Flexi životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny v programu InSpiral. Pojišťovna mi navýšila proti původnímu návrhu pojistné u rizika vážných onemocnění na dvojnásobek. Jak mohu tuto novou pojistku zrušit a zachovat pojistku původní?


Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.
Chci se registrovat. Chci se .

Zajímalo by mě,  jestli pojišťovny při likvidaci požárů zjišťují zda-li byla provedena revize komínů a jestli v případě neprovedené revize budou plnit?


Údržba komínů se provádí na základě Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010 Sb., které říká, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu  nedocházelo ke vzniku požáru a ukládá povinnost provozovatelům komínů v pravidelných intervalech provádět čištění, kontrolu a revizi komínů odborně způsobilou osobou.  Při požáru zjišťují vždy hasiči příčinu vzniku požáru.

Pokud by příčinou vzniku požáru, tedy pojistné události, byl zanedbaný komín, pojišťovna by se zcela určitě zajímala v jakém technickém stavu byl v době užívání  a kdy a kým bylo provedeno čištění komína a zda-li byl odbornou osobou schválen jeho provoz. Pokud by majitel (provozovatel) komína nedoložil, kdy provedl předepsanou kontrolu komína a že byl komín schálen k provozu bez omezení, může očekávat, že pojišťovna pokrátí pojistné plnění nebo odmítne plnit zcela (záleží na pojišťovně a sjednaném pojistném produktu).


Více informací

Existuje nějaké pojištění pro psy, které by hradilo léky případně operaci?


Ano, existují pojistné produkty pro domácí mazlíčky (pejskové a kočičky) ze kterých je možné nárokovat plnění za veterinární léčbu nebo úhyn pejska případně kočičky. Jde o pojištění škodové, to znamená, že v případě léčení zvířete léky, zaplatí pojišťovna cenu léků. V případě operace zvířete zaplatí pojišťovna náklady spojené s operací.  Z pojistky se hradí jak úraz, tak nemoc zvířete.  V případě nemoci je však nutné počítat s čekací dobou, která bývá zpravidla 2 – 4 měsíce podle stáří zvířete, které ovlivňuje i výši pojistného. Vyplatí se proto uzavřít pojištění ještě na štěně nebo koťátko.


Více informací

Uplatňuji si slevu na dani ze životního pojištění. Nyní chci současnou pojistku ukončit a uzavřít si novou jinde. Budu muset dodanit vykázané úlevy?


Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  v §15 odst. 6 říká, že od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění za předpokladu, že výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

V případě, že dojde k předčasnému ukončení smlouvy, není tato podmínka splněna a pojistník má povinnost odečtenou částku dodanit. Skutečnost, že bude znova sjednáno nové životní pojištění na tuto povinnost nemá vliv.

Je to jeden z důvodů proč nedoporučujeme přecházet z jedné životní pojistky na druhou.


Více informací

Neustále mě vyvolávají různé zprostředkovatelské firmy a nabízejí levnější pojištění. Otravuje mě to. Jak se mohu proti tomu bránit?


To co popisujete je tzv. volání na slepo. Skutečně se tyto praktiky poslední dobou objevují stále častěji. Jedinou účinnou obranou je takovéto telefonáty odmítat a nenaletět zdánlivě výhodným nabídkám. Pokud jste pojištěn, doporučujeme obracet se vždy na svého pojistného poradce. Měl by si na Vás udělat vždy čas.  Dobré je rovněž, když Váš pojistný poradce má kancelář, kde ho můžete vždy navštívit.

Pokud vlastníte chytrý telefon s operačním systémem Android můžete si rovněž pomoci instalací jednoduché aplikace, která vás rovněž před nechtěnými telefonáty ochrání. Více na nevolej.cz

 


Více informací

Při sjednání pojistky na rodinný dům jsem souhlasila s platbou pojistného přes SIPO. Pojistné platím čtvrtletně. Nyní mi pojišťovna poslala upomínku, že nemám zaplacené první pojistné. Jak je tohle možné?


Požadavek na platbu pojistného prostřednictvím  SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) provádí pojišťovna na základě požadavku přes Vámi udané spojovací číslo. Zavedení nové pojistné smlouvy do informačního systému pojišťovny a vyřízení platby prostřednictvím SIPO si vyžádá nějaký čas. Proto je dobré první pojistné zaplatit např. převodem z účtu nebo prostřednictvím složenky. Vzhledem ke čtvrtletním platbám pojistného, bude mít pojišťovna dostatek času k nastavení inkasní platby a pojistné na další období proběhne jistě v pořádku. Správný postup by vám měl vysvětlit pojišťovací zprostředkovatel, který s vámi smlouvu sjednával.

 


Více informací

Mám sjednané životní pojištění s doplňkovým připojištěním úrazu. Zajímalo by mě za jak dlouhou dobu po úrazu mohu pojišťovně nahlásit pojistnou událost.


Povinností pojištěného je nahlásit úraz pojišťovně, je-li to možné, neprodleně poté, co se úraz stal a v žádosti o pojistné plnění uvést pravdivě všechny okolnosti jak k úrazu došlo.

Promlčecí doba u doplňkového připojištění rizika úrazu je 3 roky a počíná běžet za jeden rok po vzniku škodní události.


Více informací

Stal se mi úraz,  jak mám postupovat při jeho nahlášení?


Nahlášení škodní události z úrazu se provádí na příslušném tiskopise konkrétní pojišťovny. Tiskopisy lze získat osobním odběrem v naší kanceláři nebo na pobočkách. Můžete si je rovněž stáhnout z našich webových stránek na této adrese nebo na stránkách příslušné pojišťovny.  Po vyplnění tiskopisu a přiložení případných lékařských zpráv zaneste vše k nám. V případě, že jste si jisti správností vyplněných údajů, můžete vše zaslat přímo do příslušné pojišťovny.


Více informací

Kontaktujte nás

 • Závoláme Vám zpět
 • Potřebujete poradit?
 • Domluvit schůzku
 • *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O =