chytrak

Soubory ke stažení

Zde jsou k dispozici ke stažení soubory, které by vám mohly být k užitku.

Pojistné podmínky  produktů pojišťoven, které naše společnost zastupuje. Pokud zde nenaleznete Vaše pojištění, byl prodej tohoto produktu pojišťovnou ukončen.

Zkuste najít pojistné podmínky v Archivu pojistných podmínek (je nutné se přihlásit)

 

Pojištění

vše co by vás mohlo zajímat z pojišťovácké “kuchyně”

  Stáhnout soubor 419.09 kB

  Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

  26. 4. 2017
  Pojištění,
  Trvalý odkaz

  Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., § 88, odst. 1, :

  K § 88, bodu 1, písm. a):

  1.1. Jméno: FINAPS Consulting spol. s r. o.

  1.2. Sídlo: Žižkova 488, 436 01 Litvínov

  1.3. FINAPS Consulting spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Ivo Konopásek, jednatel společnosti

  1.4. FINAPS Consulting spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

  1.4.1. Jarmila Konopásková

  K § 88, bodu 1), písm. b):

  1. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

  K § 88, bodu 1), písm. c):

  1. Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3.), telefonické spojení: 476 112 070, mail: i.konopasek@finaps.cz . Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

  K § 88, bodu 1), písm. d):

  1. Jméno zastoupeného:
   • V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník
   • V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.
   • V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. FINAPS Consulting spol. s r. o.

  K § 88, bodu 1), písm. e):

  1. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:
   • Allianz pojišťovna, a.s.
   • Direct pojišťovna a.s.
   • Generali Česká pojišťovna a.s.
   • Kooperativa pojišťovna a.s.
   • Slavia pojišťovna a.s.
   • Uniqa pojišťovna a.s.
   • Komerční pojišťovna a.s.

  K § 88, bodu 1), písm. f):

  1. FINAPS Consulting spol. s r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

  K § 88, bodu 1), písm. g):

  1. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu FINAPS Consulting spol. s  r. o. nebo jeho vázaných zástupců.

  K § 88, bodu 1), písm. h):

  1. FINAPS Consulting spol. s r. o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

  K § 88, bodu 1), písm. i):

  1. FINAPS Consulting spol. s r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy FINAPS Consulting spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

  K § 88, bodu 1), písm. j):

  1. V případě, že by měl být FINAPS Consulting spol. s r. o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy FINAPS Consulting spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:
   • Pevnou částkou nebo
   • Hodinovou sazbou
   • Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

   

  V  Litvínově 5.1.2021


  Pro stažení se musíte registrovat /

  223.53 kB

  S levným povinným ručením je amen

  25. 8. 2013
  Pojištění, PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY,
  Trvalý odkaz

  Česká národní banka (ČNB) se rozhodla skoncovat s rozšířenou praktikou zprostředkovatelů povinného ručení, kteří v posledních letech stále častěji seskupovali klienty a vytvářeli tzv.otevřené flotily aut. Se souhlasem pojišťoven tak dokázali cenu ručení pro jednotlivce srazit až o polovinu.


Stránka č. 1

Kontaktujte nás

 • Závoláme Vám zpět
 • Potřebujete poradit?
 • Domluvit schůzku
 • *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O = 

  *

  *

  *

  *

  1O + 1O =